Wie ben ik?

Een belangrijk aspect in mijn levensvisie is dat ik ervan overtuigd ben dat het ogenschijnlijk onbereikbare voor iedereen haalbaar en mogelijk is, passend bij jouw persoonlijkheid en ambities (boost yourself to your max). Belangrijke factoren daarbij is denken en handelen vanuit  je sterke kanten (positieve psychologie), je eigen cirkel van beïnvloeding en de inzet van je psychologisch kapitaal (w.o. hoop, optimisme, zelfvertrouwen/doelgerichtheid, veerkracht).

Het zélf in beweging komen, er ZIN in hebben, is daarbij de eerste stap. Het effect is dat het ruimte biedt om jezelf te ontwikkelen, het je meer zelfregie geeft en er meer (veer)kracht ontstaat. Dit geldt voor een individu, maar ook voor organisaties.

Mijn persoonlijke kracht in mijn werkwijze is mijn zichtbare nieuwsgierige energie, creativiteit en oprechte betrokkenheid. De inzet van mijn natuurlijk kracht als analytische strateeg draagt bij dat ik gefocust blijf op wat er echt toe doet, in het belang van het individu, het team en de organisatie. Voor u en door u, samen met Mooi Werk.

Belangrijke kernwaarden van Mooi Werk zijn:
 verbinding, energie en succes, geloof en vertrouwen, authenticiteit en (persoonlijke) ontwikkeling.

You always have a
choice