Door haar persoonlijke aanpak weet ze mensen in gesprekken te bereiken en is er waardevolle informatie naar boven gekomen. Dit heeft geleid tot een compleet rapport met vele nuttige adviezen waar we nu als organisatie mee aan de slag gaan

#Risico-inventarisatie in het kader van een geplande organisatieverandering

Jeroen Rijs

voormalig HR de Zorggroep