Diana weet de resultaten toegankelijk weer te geven, geeft gerichte adviezen en levert maatwerk in de reflectie erop. Diana verwoordt helder de interpretatie van de resultaten, op een open en duidelijke manier en het heeft in ons MT tot nieuwe inzichten geleid. De resultaten bevestigen en ondersteunen de koers die inmiddels in mijn team is ingezet en zullen helpend zijn in de individuele gesprekken met leerkrachten om hen (in)zicht te geven in hun krachten en valkuilen. Doel is het vergroten van het werkplezier én prestatie, de werkplezierscan levert hier een mooie bijdrage aan.

#Onderzoek naar werkplezier binnen PO onderwijs

Hadewych Peters

Directeur OBS Molenakker

PO onderwijs Eduquaat