Diana heeft ons, als extern consultant, op enthousiaste en deskundige manier ondersteund bij het voorkómen en onder de duim krijgen van verzuim. Haar oprechte betrokkenheid bij mensen maakt dat haar boodschap goed overkomt. Ze beschikt over veel vakkennis en weet dat uitstekend over te brengen. Sleutelwoorden; zowel professioneel als persoonlijk veel impact op mensen waarmee ze werkt.

#Onderzoek bevlogenheid

Ans Brugmans

voormalig Manager Kinderopvang Fides